Terug

Is er een korting met ooeievaarspas ?

everaerts

voor een rat te laten inslapen is er daarvoor korting met ooievaarspas ?


1 Antwoord

Antwoord van Animo Dierenkliniek

het dierennoodhulpfonds (vroeger het sociaal fonds) betaalt mee bij noodhulp. hieronder valt ook euthanasie om medische redenen. eerst zou dus gekeken moeten worden of euthanasie nodig is. ze zijn echter strenger geworden om het inkomen te toetsen, de ooievaarspas is niet meer voldoende. er moet een specificatie getoond worden van een bijstandsuitkering, bruto toeslagenwet, aio-uitkering, schuldsanering, schuldhulpverlening. 

hierdoor moet u bij ons op de kliniek het volledige bedrag afrekenen en moet u zelf de 25? procent naar het sociaal fonds declareren.

ik hoop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. voor meer informatie kan ik u altijd de voorwaardes van het noodhulpfonds mailen.