Terug

Mag je zelf een ingreep op je eigen (huis)dier uitvoeren?

Jannie

Hallo,

 

Voor mijn schriftelijke cursus dierenverzorging moet ik uitzoeken of er ook ingrepen zijn die je zelf op je (huis)dier mag uitvoeren. Ik heb overal op internet gezocht maar zelfs over chippen waren de meningen verdeeld. Zelf kom ik tot de conclusie dat alle ingrepen door of onder toezicht van een dierenarts moeten worden uitgevoerd of door iemand die er beroepsmatig mee bezig is (zoals een chipper). Kunt U mij vertellen hoe het zit?

 

Bij voorbaat hartelijk dank.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jannie


1 Antwoord

Antwoord van Dierenarts Deventer

artikel 9 van het besluit paraveterinairen (paravet is ook fysiotherapeut, castreur etc en artikel 9 slaat op de assistenten) letterlijk:
a) het onderzoeken van een dier, het toepassen van een behandeling, een operatie daaronder niet begrepen, bij een dier, een en ander voor zover zulks strekt ter voorkoming of genezing van een infectieziekte of een parasitaire aandoening, ziekte of ziekteverschijnsel, in- of uitwendig letsel, pijn of gebrek bij dat dier;
b) het afnemen van bloed en geven van injecties, andere dan met diergeneesmiddelen als bedoeld in artikel 30, vierde lid van de Diergeneesmiddelen wet
c) het toepassen bij een dier van een algemene of plaatselijke verdoving
d) het verlenen van hulp met betrekking tot de geboorte van een dier, waaronder niet begrepen een operatie
e) handelingen ten behoeve van een door een dierenarts uit te voeren verwijdering van een vrucht van een dier alsmede het onvruchtbaar maken van een dier.

a en b mogen uitsluitend op aanwijzing en onder controle van een dierenarts en c, d en e mogen uitsluitend onder leiding van een dierenarts.
Bij a is het denk ik wel belangrijk te onthouden dat diagnoses stellen voorbehouden is aan DA's en dat alles wat je doet dus eigenlijk op aanwijzing van de DA gebeurt. Bij b weet ik niet precies welke middelen ze bedoelen uit artikel 30 (heb ik niet bij de hand) maar ik vermoed dat dit UDD middelen zijn (uitsluitend door DA toe te dienen)
Hopelijk heb je hier wat aan!

 

Kortom je dient wel bevoegd te zijn om ingrepen of handelingen te mogen doen.